Utdanninger


Moreno Instituttet tilbyr følgende utdanninger:   

       

 

  • Årsstudium i psykodrama (1 år)
  • Psykodramaterapeut (påbygg 3 år etter årsstudiet)
  • Psykodramaregissør (påbygg 2 år etter psykodramaterapeut). Alle utdanninger er deltidsstudier og kan tilpasses fulltidsarbeid.

Psykodrama er en unik og svært fleksibel metode for terapeutisk, klinisk arbeid og intervensjon. Metoden er også anvendelig for pedagoger, helsearbeidere og gruppeledere generelt. Psykodrama brukes i dag av framstående aktører på de fleste samfunnsfelt over hele verden for å fremme kreativitet, autensitet og innovasjon i individ og grupper.

Profesjonsutdanningen til psykodramaterapeut ved Moreno Instituttet er fra 2013 blitt fireårig (deltid). Det første året (avsluttende enhet) fokuserer på de filosofiske og terapeutiske idéer som ligger til grunn for metoden. Studentene lærer praktiske delteknikker som kan anvendes som de er i hans/hennes daglige arbeid. Studentenes egenterapi og personlige prosess står også sentralt under studieløpet. Etter det første året kan man gå videre med 3 årig profesjonsstudium som leder fram til tittelen sertifisert psykodramaterapeut. Etter fullført studie kan man søke om hovedmedlemsskap i Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). 

Generelt

Årsstudiet i psykodrama gir studenten basiskunnskap i metoden slik at studenten etter dette året kan velge å utdanne seg til psykoterapeut med psykodrama som metode. I tillegg til innføring i Morenos metoder og filosofi vil studenten få selvutvikling gjennom gruppeterapi som vil være en del av utdanningen og gi studenten en unik mulighet til å bli kjent med seg selv og sine relasjoner på en ny måte samt få arbeide med eget materiale over tid i en trygg setting. Etter fullført studium får studenten diplom for årsstudium i morenianske teknikker.


Mål

Målet med årstudiet i psykodrama er å lære seg grunnteknikkene i psykodrama og å jobbe med seg selv.

Søknadsfrist:   Opptak skjer fortløpende

 Praktisk informasjon om Moreno Instituttets årsstudium

  • Studieavgift: Årstudiet i psykodrama koster kr 14.750 pr. semester - samlet kr 29.500. Studieavgiften inkluderer undervisningen ved helgesamlinger (datoer: se mer om årsstudiet)
  • Eksamensavgift: kr. 1 900,-

 
Søknad: Send inn utfylt søknadssjema med CV til Moreno Instituttet /NPI,

Landstadsgt.4, 3675 Notodden

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til MI på info@morenoinstituttet.no eller finnes nederst på denne siden.

Søknadsskjema er her

Kontakt oss på telefon 22 44 01 75

eller på mobil 40 47 32 18

Påmeldinger og søknader sendes til

e-post : info@morenoinstituttet.no

 

© Copyright. All Rights Reserved.