Anvendt etikk

Moreno Instituttets anvendte etikk bygger på tre sett etiske retningslinjer utarbeidet av tre instanser vi som psykodramatikere i Norge er nært knyttet til og hvor NPI er medlem.

Norske psykodramatikeres fagforening, Norsk Forbund for Psykodrama, Gruppeterapi og Sosiometri (NFPGS), den norske samarbeidsorganisasjonen for psykoterapeuter, Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og den europeiske psykodramaorganisasjonen Federation of European Psychodrama Training Organisation, (FEPTO).

 

Hva er etikk?

Etikk er å ta stilling. Det er å reflektere og tenke igjennom mine handlinger i forhold til andre mennesker. Det kalles også moralfilosofi.

Gjennomtenkning omkring handlingene skal sette oss bedre i stand til å utøve dømmekraft i situasjoner knyttet til andre slik at vi kommer frem til et best mulig valg.

 

Som en del av utdanningen

Som en del av utdanningen ønsker Moreno Instituttet å gi studentene trening i etisk bevissthet og inspirasjon til å fortsette en etisk refleksjon. Dette vil gi et grunnlag for alle de situasjoner som psykodramaledere og medmennesker må utøve skjønn i etiske dilemmaer.

Innbakt i psykodramametoden ligger en stor respekt for individets virkelighetsoppfatning og et humanistisk menneskesyn hvor hver enkelt har ukrenkelig verdi.

Som en selvfølge er taushetsplikten en av de trygge veggene i rommet vi skaper for at sjeler skal kunne våge å hengi seg til spontan handling.

 

Utdrag fra Anvendt Etikk 1, 2010  av Margit Husevåg

 

Fagetisk råd

Moreno Instituttet har et Fagetisk Råd som ble stiftet i 2001.

Ekstra informasjon