Studietilbud

Moreno Instituttet tilbyr studier og kurs basert på Jacob L Morenos teorier og pedagogikk (se Om psykodrama og Om morenos filosofi).

Moreno Instituttet har opptak av studenter hvert år

 

Psykodrama3

 

Organisering av studiet

Instituttet organiserer psykodramastudiet som et deltidsstudium og tilbyr studier på de tre første nivåene i psykodrama (assistent, leder, regissør, se studieplanen). Hvert nivå avsluttes med eksamen.

 

Studietilbud

Grunnutdanning

Lederutdanning

Regissørutdanning

Lederen som regissør

Ungdomslederutdanning

 

Trainer Educationer & Practitioner (TEP)

I forhold til det fjerde nivået, Trainer Educationer & Practitioner (TEP) tilbyr instituttet undervisning, veiledning og i noen tilfeller praksisplasser. Eksamen for dette nivået avlegges ved Nordic Board of Examiners in Psychodrama. Pr. i dag er 10 studenter fra MI sertifisert til TEP.

 

Kurstilbud

Informasjon om åpne kurs finner du på Kurstilbud.