Opptakskrav - Regissørutdanning

For å begynne på regissørutdanningen kreves det bestått ledereksamen ved et institutt som er godkjent av FEPTO eller Nordic Board of Examiners . I tillegg skal minst en av hovedlærerne som studenten har hatt på lederutdanningen og faglig leder vurderer studenten som egnet. Studenter som har blitt tatt opp med bakgrunn i realkompetanse, kan få krav om å styrke sin formelle kompetanse.