Dato for samlinger - Regissørutdanning

Oppstart av nytt regissørutdanning kull 6 er satt til 17.januar 2016.  Søknadsfrist 15.desember 2015.

Datoer for 2016.

17.-19.januar, 3.-5.mars, 27.-29.mai, 12.-14.august(sommersamling) og 4.-6.november.

Den nye regissørutdanningen integrerer det nyeste innen hjerneforskning med Morenos teorier. Denne forskningen bekrefter Morenos teorier på sentrale områder.

MorenoInstituttet har fått Kirsti Silvola,TEP og psykiater med i lærerstaben. Hun er en anerkjent kapasitet innen hjerneforskning og traumeforståelse. Hun vil bruke den nye forståelsen til å undervise i moderne psykopatoligi og traumebearbeiding. I tillegg vilinternasjonale kapasiteter som Leandra Perotta og Inara Erdmanis undervise om implementering av arketypisk psykologi og familierekonstruksjon i psykodrama. Våre nasjonale lærekrefter vil selvsagt delta i undervisningen.

Samlingene i 2016 er:

1.samling 17.-19. januar:

2.samling 3.-5. mars

De to første samlingene ledes av Kirsti Silvola.

Tema er: Morenos teorier i lys av moderne hjerneforståelse.

Moreno var pioner i sin tid –den moderne hjerneforståelsen bekrefter mange av hans kjernekonsepter. Dette viser hvordan han var forut sin tid. Mange ser nå til hans teorier med fasinasjon og faglig anerkjennelse. Noe av hans teorier og forståelse av disse må også justeres. Dette er et teoretisk og praktisk seminar om hvordan integrere den moderne kunnskapen om hjernen, kroppen, relasjoner og traumatiske erfaringer i psykodrama.

Seminaret består av to samlinger over to dager. Teori belyses med caser fra deltakerne som utforskes ut fra forskjellige vinklinger. Det forventes at deltakerne leser noe fagstoff før og mellom samlinger. I dette seminaret vil være regissørstudenter være samen med ferdig utdannede Psykodramaregissører og T.E.P’r

Regissørene vil i tilleg ha en ekstra dag alene. Disse to seminarene er de eneste som er sammen med andre enn regissørstudenter.

3.samling:

27.-29. mai med Kirsti Silvola og Eduardo Verdu.

I løpet av samlingene med Kirsti Silvola vil det bli undervist i moderne psykopatologi og traumeforståelse basert på ny hjerneforståelse og Morenos teorier.

4. Samling: Lærer Kirsti Silvola

"Hvordan integrerer vi traumeforståelse til den mer generelle tilnærmingen innenfor psykodramaterapi? Identifisering av disse to spor ("traumatic and developmental") og hva det vil medføre i praksis I gruppekontekst"

Samling består av teoriundervisning, praktisk arbeid basert på studentenes caser og øvelser

5.samling:
Surrealismen og teaterets dimensjoner

6. samling:
Familierekosntruksjon som arbeidsmetode i psykodrama

7. samling:
Hvordan jobber vi aktivt med kroppen i psykodrama? Hvordan forstår vi handlingens rolle og iscenesetting ?Hvordan blir regissørens relasjon til protagonist påvirket?

Vi prøver å forstå hva som må justeres av tradisjonell bruk av psykodrama basert på den nyere kunnskapen som er introdusert tidligere i utdanningen.

Samling består av teoriundervisning, praktisk arbeid basert på studentenes caser og øvelser

8. samling:
Tema: Moreno og Jung: Implementing Archetypal Psychology in Psychodrama

Lærer: Leandra Perrotta.

Leandra er jungiansk analytiker, psykodramatiker og leder av Casa Jung i Torino. Leandra er en svært begavet og ettertraktet psykodramatiker over hele verden. I tillegg til egen praksis og undervisning i de fleste verdens hjørner starter hun første utdanning i transgenerational psychodrama med Anne Ancelin Schutzenberger i Paris i år.

9.samling: Lærer: Kirsti Silvola.
Utdyping av temaer kommer senere.

Samling består av teoriundervisning, praktisk arbeid basert på studentenes caser og øvelser

10. samling:
Eksamensforberedelser. Moreniansk teoriseminar.

Rekkefølgen på tema er tentative fra samling 5.

Datoene er tentative.

Lærerkreftene vil bestå av blant andre:

Leandra Perrotta, Psykodramatiler og Jungiansk analytiker, Italia

Inara Erdmanis, Psykodramatiker T.E.P. og psykolog, Sverige

Kirsti Silvola, Psykodramatiker T.E.P. og psykiater , Norge/Finland

Arne Husjord, Psykodramatiker T.E.P. og skuespiller

Eduardo Verdu, Psykodramatiker T.E.P. og familieterapeut

Flere kapasiteter innenfor faget vil komme inn i lærerstaben.

Faglig leder ved utdanningen er Eduardo Verdu.

Utdanningen går over 4 semestre med oppstart i januar 2016.

 

Pris pr. semester er ca. kr. 12.250,- I tillegg kommer utgifter til kost og losji ved sommersamling, veiledning og eksamen.

 

Har du spørsmål kan du kontakte faglig leder Eduardo Verdu på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Moreno Instituttet på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Søknadsfrist. 15. desember

Begrenset antall plasser er satt til 16

 

Før sertifisering må studenten ha fullført:

 

  • Obligatoriske samlinger for studiet i regi av Moreno Instituttet

 

  • Undervise i psykodrama en dag under veiledning

 

  • Dokumentere 100 timer veiledning på eget arbeide med psykodrama som metode, etter fullført ledereksamen. Veiledningen i gruppe skal være minst 80 timer. Studentene vil også veilede hverandre med godkjent veileder tilstede. Veileder må være godkjent T.E.P. og velges av studentene selv.

 

  • Dokumentere ledelse av egne grupper på til sammen 300 timer (etter fullført ledereksamen) Et visst antall timer skal være i en gruppe over tid. (Timeantall er under revurdering pr. 30.10.10 , dette må leses ed forbehold.)

 

  • 8 timers skriftlig eksamen

 

Litteratur:

Studenten vil bygge opp sin egen litteraturliste basert på litteraturforslag og kompendier fra lærere som underviser.

 Antall sider : 4000.