Regissørutdanning

Introduksjon

Moreno Instituttet tilbyr en ny regissørutdanning som integrerer det nyeste innen hjerneforskning med Morenos teorier. Denne forskningen bekrefter Morenos teorier på sentrale områder. Moreno Instituttet har fått Kirsti Silvola, TEP og psykiater med i lærerstaben. Hun er en anerkjent kapasitet innen hjerneforskning og traumeforståelse. Hun vil bruke den nye forståelsen til å undervise i moderne psykopatologi og traumebearbeiding.

I tillegg vil internasjonale kapasiteter som Leandra Perotta og Inara Erdmanis undervise om implementering av arketypisk psykologi og familierekonstruksjon i psykodrama. Våre nasjonale lærekrefter vil selvsagt delta i undervisningen.

Videreutdanningen går over to år deltid og bygger på fullført lederutdanning. Den fører fram til tittelen psykodramaregissør/CP (Certified Practitioner). Den gir en fordypet teoretisk forståelsen av Moreniansk teori og handlingskompetanse i sosiometri, gruppeterapi og monodrama, blant annet i forhold til arbeid med overgrep, traumer, selvmord, tap, familierekonstruksjoner, parterapi, klinisk arbeid i psykiatrien og arbeid i organisasjoner.

Utdanningen kvalifiserer til å veilede og undervise studenter på lavere nivå i faglige og etiske spørsmål.

 

Mål med regissørutdanning (utdrag fra studieplanen)

  • Studenten skal utvikle integrert kunnskap og erfaring i psykodrama, gruppepsykoterapi, sosiodrama og sosiometri samt gode kreative evner i skjæringspunktet mellom teori, gruppe, individ og egne ferdigheter.
  • Studenten skal vise utvikling og modning i klinisk arbeid under jevnlig veiledning, herunder integrert forståelse for anvendelse av psykodrama i gruppepsykoterapi, monodrama (individualterapi) og parterapi, samt ferdigheter i å analysere og reflektere over en klients mulige behov i det terapeutiske rom.
  • Studenten skal beherske undervisning av studenter på lavere nivåer i psykodramatisk teori og anvendelsen av denne, herunder kunne analysere og reflektere over veiledningssituasjoner med studenter på et lavere nivå.

- Lenke til full studieplan