Om oss 

Sertifisering

Moreno Instituttet (tidligere Norsk Psykodrama Institutt) har sertifisert psykodramaassistenter siden 1988, og har i etterfølgende år utdannet psykodramatikere på alle nivå.

 

Endring av navn

Instituttet ble stiftet av psykolog Eva Røine i 1986 under navnet Norsk Psykodramaskole. I 1988 skiftet stiftelsen navnet til norsk Psykodrama Institutt og i november 2010 endret vi navnet til Moreno Instituttet Norge.

 

Moreno Instituttet i utvikling

I takt med endringer i samfunnet er også Moreno Instituttet i utvikling.

Psykodrama som metode er i dag i bruk innenfor mange bransjer og fagområder.  I tillegg til behandling og psykoterapi benyttes metoden innenfor sykepleie, sosionomyrket, i næringslivet, blant lærere, førskolelærere, forfattere, skuespillere, diakoni og sjelesorg og av ungdomsarbeidere, for å nevne bare noen av samfunnsfeltene psykodrama brukes på i dag.

Moreno Instituttet har et stort fokus på anvendelse av Morenos teknikker på stadig nye områder, og vil i fremtiden utvikle sitt utdanningstilbud tilpasset nye anvendelsesområder.

 

Nye studietilbud

Et eksempel på dette er oppstart av studietilbudet prosessorientert gruppeledelse og ungdomslederutdanningen, inspirert av det såkalte ”pøbelprosjektet”.

 

Hovedformål

Moreno Instituttet er en ideell selveiet stiftelse med hovedformål å gi utdanning i psykodrama, sosiometri, sosiodrama og gruppepsykoterapi. Instituttets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom studieavgift.

 

Moreno Instituttets målsetninger

Moreno Instituttet skal tilby faglige kvalitet i sine programmer og blant sine medarbeidere i det teoretiske og praktiske arbeidet.

Hovedfokuset skal være på gruppen som arena for individets og organisasjonens stabilitet, kreativitet og vekst, og handling som grunnleggende metodisk prinsipp.

Moreno Instituttet skal ha et faglig videreutdanningstilbud tilpasset høyskoleutdanninger spesielt egnet for påbygging med Morenos metoder.

 

Moreno Instituttet skal tilby teoretiske og praktiske fagopplegg som er tilpasset arbeidslivets utfordringer og behov.

Moreno Instituttet skal også tilby veiledning og fagutvikling til bedrifter og organisasjoner som kan tenkes å ha nytte av våre studenters og kandidaters kompetanse og bygge nettverk med slike bedrifter.

Moreno Instituttet skal ha en kvalitet på sine tilbud som tilfredsstiller internasjonale krav og herigjennom sørge for å ha internasjonal akkreditering av institusjonen.

 

 

 Test av oversiktkalender