Praktisk info Lederutdanning:

Lederutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 6 semestre og inneholder totalt 8 samlinger á 4 dager samt to sommersamlinger à 6 dager, i tillegg er det 4 regiseminarer. Alle samlingene er obligatoriske (maks. 10% fravær). Disse samlinger består av undervisning i forelesnings- og seminarform, demonstrasjoner, praktiske øvelser og trening under veiledning.

Studieavgift: Kr. 12 000, per semester. Studiet består av 6 semestre. Den totale studieavgiften blir da  kr. 72 000,-.

I tillegg kommer veiledning på oppgave og eget arbeid. Studenten dekker selv utgifter til kost og logi  under alle samlinger, samt eksamensavgift og faglitteratur. Eksamensavgiften avgjøres til enhver tid i forhold til de faktiske utgifter. Opphold på samlingene og litteratur kommer i tillegg

Videre under lederutdanningen kommer trening ”on-site”, der studentene leder oppvarming, gruppeprosess og psykodramaer med eksterne gruppedeltagere under supervisjon av en lærer. Studentene skal delta på minst 3 on-sit’er à to og en halv dager for å kunne bli klarert for eksamen. Veileder avgjør om dette er tilstrekkelig eller om studenten må delta på flere on-siter for å bli klarert.

 

Som en del av forberedelsen til selvstendig praksis oppfordres studentene under studiet til følgende aktiviteter

­    -      å trene på grupper på sine arbeidssteder,

­    -     fungere som assistenter for ferdige psykodramaledere

­    -      jobbe med egne eksterne grupper under supervisjon, noe de har anledning til fra andre studieåret på lederutdanningen,. Når studentene har egne grupper skal veilederen være til stede første og siste gangen gruppen møtes og ellers veilede studentene regelmessig mens de har grupper.

 

Søknadsskjema til Lederutdanningen : Se nederst i høye hjørne