Dato for samlinger i 2018 for Skandinavisk Lederutdanning

1. samling og oppstart er 11.01. til 14.01.2018.
Tema Moreniansk filosofi med Eduardo Verdú og Urban Norlander som lærere..

2. samling 26. - 29. april 2018.
Tema : Scenens språk og surplus reality med Arne Husjord som lærer.

3. samling 9. - 14. august 2018.
Tema: Traumebehandling med Kirsti Silvola som lærer.

4. samling 11. - 14. oktober 2018.
Tema : Regitrening med Gerd Nerdal Moen som lærer.

5. samling 22. -25. november 2018.
Tema: Surrealistisk psykodrama med Eduardo Verdú som lærer.

 

Se for øvrig på neste side (under studie studieplan i venstre kolonne på denne siden)  der undervisningsplan med tema og dato for samlingene er lagt inn. 

 NB! MI forbeholder seg retten til eventuelle endringer.

Søknadsskjema til Lederutdanningen se nederst til høye på denne siden. Dessverre er det feil dato på søknadsskjema, men dette kan benyttes inntil nytt skjema blir lagt ut. MI beklager dette.