Samlinger for Skandinavisk Lederutdanning, datoer kommer

1. samling og oppstart:
Tema Moreniansk filosofi med Eduardo Verdú og Urban Norlander som lærere..

2. samling.
Tema : Scenens språk og surplus reality med Arne Husjord som lærer.

3. samling
Tema: Traumebehandling med Kirsti Silvola som lærer.

4. samling .
Tema : Regitrening med Gerd Nerdal Moen som lærer.

5. samling .
Tema: Surrealistisk psykodrama med Eduardo Verdú som lærer.

 

Se for øvrig på neste side (under studie studieplan i venstre kolonne på denne siden)  der undervisningsplan med tema og dato for samlingene er lagt inn. 

 NB! MI forbeholder seg retten til eventuelle endringer.

Søknadsskjema til Lederutdanningen se nederst til høye på denne siden. Dessverre er det feil dato på søknadsskjema, men dette kan benyttes inntil nytt skjema blir lagt ut. MI beklager dette.