Hva deltakere i en stor norsk bedrift mener om Moreniansk aksjonsmetodikk som metode i lederutvikling

Denne Questbacken er fra en bedrift som har prøvd moreniansk aksjonsmetodikk, som du sertifiseres til når du gjennomfører studiet Prosessorientert Gruppeledelse.

 

1. Hvordan opplever du utbyttet av sesjonene og har det relevans og verdi for ditt daglige arbeid med å nå forretningsmessige mål?

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 25 %, 5 = 50 %, 6 = 25 %.

2. Hvordan opplevde du kvaliteten på foredragsholder/prosessleder?

(eksempelvis; opparbeide trygg og hensiktsmessig atmosfære, kontakt med deltakere, oppmerksom på gruppeprosesser, evne til å skape mening)

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 8,3 %, 4 = 8,3 %, 5 = 41,7 %, 6 = 41,7 %.

3. Hvordan opplever du effekten av aksjonsmetodikken som ble benyttet?

(eks rollebytte, speiling, deling i par, ”bruke stoler” etc.)

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 0 %, 5 = 66,7 %, 6 = 33,3 %.

 

4. I hvor stor grad har din bevissthet (awareness) på deg selv som leder blitt større?

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 36,4 %, 5 = 54,5 %, 6 = 9,1 %.

 

5. I hvor stor grad har din bevissthet (awareness) på de andre i teamet blitt større?

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 27,3 %, 5 = 27,3 %, 6 = 45,5 %.

 

6. I hvor stor grad vil du anbefale andre å gjennomføre tilsvarende prosess?

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 33,3 %, 5 = 41,7 %, 6 = 25 %.

 

7. Slik du kjenner din bedrift – i hvilken grad tror du aksjonsmetodikken har relevans for deres interne lederutviklingsprogram?

 

 

Svar fra i liten grad (1) til i stor grad (6): 1 = 0 %, 2 = 0 %, 3 = 0 %, 4 = 33,3 %, 5 = 58,3 %, 6 = 8,3 %.

8. Noen kommentarer fra deltakere:

  • Jeg er imponert over Eduardo og hans evne til å få oss til å åpne oss og være direkte uten at det føltes unaturlig eller farlig.
  • Jeg har hatt god nytte av sesjonen, og er mer bevisst på meg selv nå enn før. Det handler også om å kjenne seg i forhold til andre, og være bevisst.
  • Egne sterke og svake sider, og andre i teamet sine sterke og svake sider - bedre forståelse for hverandre og en vet hvem en kan sparre med i ulike sammenhenger. Oppsummert, en meget god erfaring. Håper å se han i sesjon 2 :)
  • Det må være trygghet i gruppen og vilje til involvering og delaktighet for å få dette til. Et visst nivå av modenhet hos deltakerne må være tilstede.
  • Utbyttet av dette opplegget vil nok være avhengig av hvor man er som ledergruppe og hva som er de største utfordringene. Utbytte vil nok derfor variere ut i fra ståsted.
  • Dersom et program av denne typen skal ha varig effekt så tror jeg det må gå over noe lengre tid. Det berører relativt dype mellommenneskelige relasjoner og noe av det bør få tid til å "sette" seg. Viktig å klare å ha fokus på det over så lang tid at det blir en varig adferdsendring.
  • Foredragsholder var god til å involvere samtlige.
  • Dette var meget relevant for oss som ønsket å gå fra en gruppe ledere til en ledergruppe.

Du er velkommen til å søke på dette studiet. For påmelding og mer informasjon klikk her