Prosessorientert gruppeledelse

En av markedets mest spennende gruppelederutdanninger! Du selv er det viktigste verktøyet i enhver vellykket gruppeprosess. På denne utdanningen fokuserer vi på evne til autentisitet, følsomhet for metaprosesser og du vil lære å initiere bevegelse på en direkte og levende måte. 

 

Hver samling er på 3 dager og vil finne sted sentralt i Oslo.

Studiet er på 4 semestre totalt 10 samlinger over 2 år på deltid. Pris pr. semester: 18.000,-

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Eduardo Verdu på telefon 92 89 05 10 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lærere ved utdannelsen:

  - Faglig ansvarlig for hele programmet
Eduardo Verdu www.verdu.no
Elisabeth Mannsverk www.elisabeth-mannsverk.no
Sonja Iversen Info kommer
Dag-Adler Blakseth www.adlerkonsult.no
Norbert Apter www.odef.ch

 

 
   

Etter en vellykket runde med det nye studiet Prosessorientert Gruppeledelse og gode tilbakemelding fra deltakere, startet kull 2 opp i februar 2014. Har du som mål å skape et best mulig resultat i et team, bidra til at medlemmene gjør hverandre gode og jobber mot et tydelig og felles mål, kan dette studiet passe for deg. Ta kontakt for datoer for neste planlagte oppstart!

Informasjonskvelder vil bli annonsert etterhvert. Du kan lese hva tidligere deltakere sier om kurset ved å klikke på bildelinken.

     
 

Sagt om Prosessorientert Gruppeledelse i prarksis!

 

LEDERUTVIKLING GJENNOM RELASJON OG HANDLING
Eduardo Verdu og hans konsulentteam har levert et komplett lederutviklingsprogram for alle ledere i hele SpareBank1 SR-Bank konsernet. 
Programmet ble utviklet høsten 2011 med utgangspunkt i konsernets strategier og behov og lederprinsipper. Leveranseperioden er 2012 og 2013. En viktig forutsetning for konsernet var å anvende aksjonsmetodikk i programmet; ledernes suksess, og dermed konsernets suksess -  ligger blant annet i å omsette strategier, verdigrunnlag og lederprinsipper til handling i hverdagen. Og det ved hjelp av åpne tilbakemeldinger i egen læringsgruppe.

MAGI I GRUPPER
SpareBank1 SR-Bank har hatt en tett dialog og et hensiktsmessig samarbeid med Verdu både før og underveis i leveransen. Programmet har på mange måter blitt en suksess. Deltakerne scorer både programmets mål, innhold og metode høyt. Verdu og hans team får også veldig god score - og kommentarer i tilbakemeldingene er at lederne har opplevd programmet og konsulentene som svært givende og utfordrende på en konstruktiv måte. Verdu har på magisk vis fort sørget for trygge rammer for deltakerne, slik at de tør å utfordre seg selv og andre - og dermed får en stor merverdi gjennom programmet.Karen E Ramsland
Leder
SpareBank1 SR-Bank Skolen

 

 
     Last ned brosjyre og les mer om studiet her.

 

For påmelding til informasjonskveld tar du kontakt med Moreno Instituttet på telefon 22 44 01 75 eller sender e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Introduksjon Utdanningen er en generell lederopplæring med teateret som referanse, og med lederen som regissør: Målet for enhver regissør er å skape et best mulig resultat med ensemblet.

En teateroppsetning forutsetter en gruppe mennesker med ulike oppgaver, roller og kvalifikasjoner. En god teaterforestilling skapes når gruppen som helhet fungerer sammen ut fra en felles idé om resultatet.

En regissørs fremste oppgave er imidlertid å bidra til at medlemmene gjør hverandre gode i samspillet. Utfordringene ligger blant annet i å sette sammen gruppen, skape et godt samarbeidsklima der alle trives og fremmer hverandres potensial. Samtidig skal det etableres en felles forståelse av målet. Opplæringsprogrammet ”Lederen som regissør” tar tak i disse utfordringene som bærende elementer.

Programmet og den faglige metoden er lagt opp med utstrakt bruk av deltakernes egne erfaringer og opplevelser. Dette inspirerer til nytenkning og gir den enkelte redskaper og kunnskaper som kan anvendes direkte i eget arbeid som leder.

Programmet vil gi økt bevissthet om hvordan personlig utvikling kan påvirke organisasjonskulturen, slik at et godt samarbeidsklima kan skapes og at gruppens ferdigheter i konstruktiv samhandling kan utvikles.

 

 

Mål med Prosessorientert gruppeledelse - lederen som regissør (utdrag fra studieplanen)

  • "Organisasjonen som teater" - Innføring i programmets filosofi og metode
  • "Ensemblet" - Grunnleggende teknikker i prosessmetode. Innføring i gruppeteori og systemisk tenkning i teoretisk og praktisk.
  • "Besetning, rolletildeling og scenografi" Innføring i de psykodramatiske teknikker "iscenesetting" og "rolle-bytte".
  • "Regissøren og ensemblet" - Introduksjon til spontanitets- og kreativitetsteori.
  • "Killing the leader - når ensemblet krangler" - Fra konflikt til ressurs.
  • "Om å vokse i rollen" - Mennesket gjennom relasjon og samhandling.
  • "Primadonnaer og syndebukker i ensemblet" – Sosiometri, en metode som vil bli benyttet for å kartlegge sosiale relasjoner i gruppen.
  • "Når ensembler og profesjonsgrupper møtes" - Sosiodrama fokuserer på møtet mellom grupper og de positive og negative prosesser dette kan utløse på individ og gruppenivå.
  • "Jeg har noe spennende å fortelle deg" - Kommunikasjon og presentasjonsform er en sentral lederoppgave.