Arne Husjord underviser på grunnutdanningen og lederutdanningen og veileder lederstudenter.

Han driver enkeltpersonsforetaket "Dramakonsulenten" hvor han i flere år har drevet med monodrama, gruppeterapi, motivasjonskurs. Har bakgrunn fra arbeid i barnevern, videregående skole, teater, Pøbelprosjektet og som lærer for musikkterapistudenter ved Norges Musikkhøyskole.

"Teateret og lekens plass i psykodrama opptar ham sterkt. Arne arbeider mye med kroppen som utgangspunkt, og praktiserer kombinasjonen av psykodrama, bioenergetikk og avspenning i sitt terapeutiske arbeid."

Telefon: 98 21 31 92

 

Ekstra informasjon