HistorieEva_Roeine

Etablering

Norsk Psykodrama Institutt (NPI) ble etablert i 1986 av Eva Røine (på bildet) og Monica Westberg. I begynnelsen hadde det navnet Norsk Psykodramaskole og holdt til på Bauker kursgård i Gausdal.

Etter hvert etablerte det seg i egne lokaler i Oslo og fikk sitt nåværende navn i 1991. Zerka Moreno, enken og medarbeideren til psykodramametodens grunnlegger Jacob Levi Moreno, har godkjent instituttet som Det Norske Moreno Institutt i 2002.

 

Historien om ledelsen

Faglig leder frem til 2004 klinisk psykolog Eva Røine. Fra 2004 ble denne funksjonen overtatt av Lillian Borge, Gro Slettemark og Eduardo Verdu.

I 2006 overtok Eduardo Verdu som faglig leder, Gro Slettemark ble arbeidende styreleder og Arne Husjord Administrativ leder. Disse tre leder instituttet sammen med styret ved NPI.

I en periode fra 1991 til 1998 holdt den administrative ledelsen til i Tønsberg. Fra 1998 har hele Instituttet hatt tilholdsted i Oslo.

Instituttet er i dag fortsatt en privat stiftelse.

 

Medlemsbladet Mercurius

NPI har gitt ut informasjonsbladet Mercurius fra og med 1992. Det har utkommer med 4-5 nummer i året.

 

 

 

 

Ekstra informasjon