Opptakskrav Grunnutdanning

  1. 3-årig høyskoleutdanning
  2. Søkere kan også tas opp på bakgrunn av realkompetanse. Søkeren skal være fylt 23 år og ha 5 års fulltids arbeidspraksis
  3. Søkere skal ha minimum 50 timers egenterapi i psykodrama før oppstart. Forkurset kan være en del av det. Forkurset gir 20 t egenterapi.
  4. (se pkt Egenterapi).
  5. Søkere blir vurdert i forhold til personlig egnethet og bakgrunn ved et intervju og ved deltakelse på forkurs/helgekurs

 

Søknadsskjema for Grunnutdanningen (word)