Psykodrama

Har du lyst til å utdanne deg til coach eller terapeut? Vil du ha et metodisk verktøy som gir deg stor fleksibilitet og frihet? Er du klar for et interessant og personlig møte med deg selv?

Forkurs: (åpent for alle interesserte)

Dato for Forkurset :  5. - 6. mai 2018.

Forkurset er åpent for alle interesserte, men kurset er obligatorisk for de som starter på årsstudium i psykodrama.

På Åpen psykodrama kveld kan du bli kjent med og prøve metoden, samt stille eventuelle spørsmål om utdanningen.

Les mer under fanen Åpne kurstilbud/ åpne psykodramakvelder.

 

Oppstart av nytt årsstudium i psykodrama 13.-16.september 2018.

Moreno Instituttet tilbyr nå følgende utdanninger:           

  • Årsstudium i psykodrama (1 år)
  • Gruppeleder/Coach (påbygg 2 år etter årstudiet)
  • Psykodramaterapeut (påbygg 3 år etter årsstudiet)
  • Psykodramaregissør (påbygg 2 år etter psykodramaterapeut)

Alle utdanninger er deltidsstudier og kan tilpasses fulltidsarbeid.

Psykodrama er en unik og svært fleksibel metode for terapeutisk, klinisk arbeid og intervensjon. Metoden er også anvendelig for pedagoger, helsearbeidere og gruppeledere generelt. Psykodrama brukes i dag av framstående aktører på de fleste samfunnsfelt over hele verden for å fremme kreativitet, autensitet og innovasjon i individ og grupper. 

Profesjonsutdanningen til psykodramaterapeut ved Moreno Instituttet er fra 2013 blitt fireårig (deltid). Det første året (avsluttende enhet) fokuserer på de filosofiske og terapeutiske idéer som ligger til grunn for metoden. Studentene lærer praktiske delteknikker som kan anvendes som de er i hans/hennes daglige arbeid. Studentenes egenterapi og personlige prosess står også helt sentralt både første og andre. Etter det første året kan man gå videre til coach- og gruppelederutdanning (tre år) eller gjennomføre fireårig profesjonsstudium som leder fram til sertifisert psykodramaterapeut. Etter fullført studie kan man søke om hovedmedlemsskap i Norsk Psykodrama Forening (PIN) og Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Les mer om coach/gruppeleder og profesjonsstudiet på våre hjemmesider

Neste årsstudium i psykodrama starter i 13.-16.september 2018 og informasjonsmøte om årsstudiet blir annonsert på hjemmesiden. For øvrig blir det gitt informasjon på MIs åpne kvelder. I forkant av studiestart vil nye studenter trenge en individuell samtale med hovedlærer samt et obligatorisk to dagers forkurs. Du trenger å ha gjennomført minimum 50 timers egenterapi (tilsvarer f.eks. to helger) i en psykodramagruppe før du begynner på årsstudiet. Informasjon om obligatorisk forkurs 2018 finner du her. Informasjon om godkjent egenterapi på psykodramagrupper ledet av våre faste lærere finner her. Søknadsskjema for årstudiet finner du her.

Faglig leder for utdanningen (kull 21)er Eduardo Verdù . Hovedlærer er Arne Husjord og assistentlærer er Siri Skar. Gruppeterapeut ved utdanningen er Eduardo Verdú. Les mer om våre lærere her

Samlingene finner sted på Moreno Huset i Oslo, Skippergt. 9 som ligger i gangavstand fra Oslo Sentralstasjon. De ordinære samlingene strekker seg fra torsdag/fredag morgen til søndag/mandag ettermiddag. 

Siste dagen på hver samling vil fokus være på gruppepsykoterapi. Dette gir studenten en unik mulighet til å være i en gruppeterapeutisk setting over ett år i samme gruppe. Gruppepsykoterapeut for dette kullet er Eduardo Verdù og assistentlærer vil være Siri Skar. Hovedlærer er Arne Husjord.

Det stilles krav til at studentene skriver tre temabaseret oppgaver i løpet av året. Organiserte treningsgrupper er satt til 30 timer. Avsluttende eksamen etter ett år er av praktisk art. Detaljer omkring eksamen kommer på denne.

 

Generelt

Årsstudiet i psykodrama gir studenten basiskunnskap i metoden slik at studenten etter dette året kan velge å utdanne seg til psykoterapeut med psykodrama som metode, coach eller prosessleder i næringslivet. I tillegg til innføring i Morenos metoder og filosofi vil studenten få selvutvikling gjennom gruppeterapi som vil være en del av utdanningen og gi studenten en unik mulighet til å bli kjent med seg selv og sine relasjoner på en ny måte samt få arbeide med eget materiale over tid i en trygg setting. Etter fullført studium får studenten diplom for årsstudium i morenianske teknikker.

 

Mål

Målet med årstudiet i psykodrama er å lære seg grunnteknikkene i psykodrama og å jobbe med seg selv.

 

Ny struktur på vår utdannelse se her:

1. året: Avsluttende enhet. Årsstudium  i psykodrama.

- Innføring i psykodramatiske og sosiometriske grunnteknikker.

- Fokus på kreatitivet og spontanitet i individ og gruppe.

- Del 1: Gruppepsykoterapi med fokus på den enkelte students personlige utvikling.

 

2. året: Første år av videreutdanning

- Gruppeledelse

- Videreutvikling av ferdigheter i psykodrama og moreniansk aksjonsmetodikk

- Del 2: Gruppepsykoterapi med fokus på den enkelte students personlige utvikling

 

3. året: Avsluttende Coach og gruppeleder

-Spesialisering og trening i teknikker og metoder beregnet på individuell coaching og målbasert gruppeledelse- Fagetikk- Faglig veiledning

 

3. og 4. året Psykodramaterapeut og gruppepsykoterapeut
- Spesialisering og trening på teknikker og metoder tilpasset individuell terapi (monodrama) og gruppepsykoterapi (psykodrama)
- Fokus på terapeutisk fordypning
- Fagetikk
- Faglig veiledning

 Trykk her for å se videoer med info om Morenos metoder.

Søknadsskjema for Årsstudium i psykodrama (word)