30-års jubileet

I 2016 er det 30 år siden Psykodrama ble stiftet i Norge.

MI feiret dette på Romerike Folkehøgskole, Jessheim den 7.-8.juni med jubileumsmiddag og konferanse.

Jacob Levi Moreno
er grunnleggeren av
Psykodrama.
Eva Røine
er grunnleggeren av psykodrama i Norge

Se program for konferansen her!

 

Det ble en fin konferanse og deltakere virket veldig fornøyde med innholdet og gjennomføringen av konferansen.  MI er takknemlig for at de som deltok synes dette var bra og takker alle deltakerne og workshopholdere for at dette ble en lærerik og fin konferanse.

 

   

 

 

 

Tillit

Toleranse

Gjensidighet