Home

Oppstart av nytt årsstudium i psykodrama

13.-16.september 2018

Velkommen til  Moreno Instituttet

  • Vil du ha en framtidsrettet utdanning fra en av Norges eldste og beste utdanningsinstitusjoner for kreativ gruppeledelse, coaching og terapi?
  • Vil du lære å arbeide kreativt med mennesker og endring samtidig som du utvikler deg personlig?
  • Ønsker du et solid handlingsbasert metodeverktøy som gir deg størst mulig fleksibilitet og handlingsrom?


Moreno Instituttet ligger midt i Oslo sentrum og tilbyr to ulike utdanninger: Årsstudium i psykodrama  med mulighet for påbygning til psykodramaleder/psykodramaterapeut. Moreno Instituttet skal ha en kvalitet på sine tilbud som tilfredsstiller internasjonale krav og standarder, og herigjennom sørge for å ha internasjonal akkreditering av institusjonen.  Moreno Instituttet er et utdanningsinstitutt som er akkreditert gjennom

European Association for Psychotherapy (EAP).

Moreno Instituttet er en privat stiftelse med et styre som består av:

Marianne Natvig (styreleder)  - 415 06 852

Eduardo Verdu (faglig leder)   - 928 90 510

Arne Husjord (styremedlem)  - 982 13 192

Siri Skar (styremedlem)           - 977 75 061

Theres Sand (varamedlem)    - 922 38 057

Zena Geard (styremedlem, i permisjon juni 2018-juni 2019)

Administrasjon: Administrativ leder på MI er Gerd Nerdal Moen, hun har møteplikt på alle styremøter men har ikke stemmerett.

Interessert i psykodramautdanning?


Velkommen til smakebitkurs!


Helgekurs i Oslo 25.-26.august 2018


Helgegruppe i 2018

21. - 23. september, 2. - 4. november


Kropp, stemme og psykodrama

Andre aktiviteter ved MI:

 

23.august kl.18-21 – Informasjonsmøte om årsstudium i psykodrama

 

25.-26.august – Introduksjonskurs/forkurs om psykodrama som metode (Arne & Siri). Åpent for alle som er interessert i psykodrama som metode, obligatorisk for nye studenter til årsstudium i psykodrama.

 

21.-23.september – Kropp, stemme og psykodrama – helgegruppe (Arne og Marianne)

 

2.-4.november- Kropp, stemme og psykodrama – helgegruppe (Arne og Marianne)

 

 

Åpen kveld


På Åpen psykodrama kveld kan du bli kjent med og prøve metoden, samt stille eventuelle spørsmål om psykodrama som metode og om utdanningene.


Datoer for åpne kvelder høsten 2018 kommer snart.


Kontakt oss på telefon 22 44 01 75

 

eller på mobil 40 47 32 18

 

Påmeldinger og søknader sendes til

 

e-post : info@morenoinstituttet.no

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.